thatsmallbluebox:

my dad kicked my brother out of the house for a week because of this stupid game

(Source: tastefullyoffensive, via malayongmalayosayo)

kanyes-wife:

i hate looking ugly the first time i meet someone like wait i can do better than this i swear

(via malayongmalayosayo)

chillaxemurderer:

sometimes im hungry and other times im asleep

(via malayongmalayosayo)

"Just because you’re unhappy doesn’t mean you can’t laugh at funny things and marvel at beautiful things and enjoy happy moments. You can still do happy things even if you are unhappy."

If I date you,

I see myself marrying you.

I see myself building with you.

I see myself growing with you.

I don’t date just to pass time.

I’m dating you because I see potential in you.

(Source: diaryofakanemem, via chinitangmakulit)

shunyown:

Para sa mga taong hindi makapili ng kanilang kakainin.

(via selpilurd)

Yung hindi ka sigurado kung gutom ka o wala ka lang talagang magawa.

(Source: dakilanggerlpren, via hulyanity)

(Source: thegoodvibe.co, via hulyanity)

(via hulyanity)